Ko te piko o te māhuri, tē rā te tupu o te rākau The way the sapling is shaped determines how the tree grows
Go to Top